Nederlands
OUDE KERKSTRAAT 20 BIS
3572 TJ UTRECHT
T: +31 (0) 6 51 707 194
E: INFO@CLAIROBSCUR.NL

DISCLAIMER

De website www.clairobscur.nl en de meeste onderdelen (tekst, foto's en filmpjes) zijn eigendom van Clair Obscur.

Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Clair Obscur.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Clair Obscur sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Clair Obscur is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond.

Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.clairobscur.nl zijn geen eigendom van Clair Obscur. Clair Obscur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Clair Obscur worden onderhouden.